Εσωτερικη Παθολογια

Η Εσωτερική Παθολογία,  είναι κλινική ειδικότητα της Ιατρικής που ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη μη χειρουργική θεραπεία των νοσημάτων στους ενήλικες  ασθενείς, με ιδιαίτερη έμφαση στα εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού.

Αποτελεί βασική επιστήμη της κλινικής Ιατρικής και της θεραπευτικής. Η Εσωτερική Παθολογία ασκείται τόσο σε νοσοκομειακές δομές (κλινικές, εξωτερικά ιατρεία και ιατρεία/τμήματα επειγόντων περιστατικών) όσο και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας . Υποστηρίζουν τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αναλαμβάνοντας μεγάλο μέρος του ρόλου του «οικογενειακού ιατρού», εν μέρει συνεχίζοντας μέχρι σήμερα. 

Στο Ιατρικό Κέντρο ΕΛΠΙΣ υπάρχει η δυνατότητα ενδονοσοκομειακής νοσηλείας για μεγάλο φάσμα των παθολογικών παθήσεων.