Η γνώση και η πρόληψη είναι τα καλύτερα μέσα για την καταπολέμηση πολλών παθήσεων .

Την διακρίνουμε σε Πρωτογενή , Δευτερογενή και Τριτογενή πρόληψη

Α. Πρωτογενής: Αποβλέπει στην αποφυγή και την καταπολέμηση κινδύνων οι οποίοι απειλούν την υγεία μας Περιλαμβάνει μέτρα ατομικής και ομαδικής προστασίας , επιδιώκοντας να αύξηση το προσδόκιμο επιβίωσης και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής.

Β. Δευτερογενής: Στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση, με στόχο και σκοπό την αποτελεσματικότερη θεραπεία των νοσημάτων , τα οποία ακόμη δεν έχουν δώσει συμπτώματα Περιλαμβάνει ελέγχους προγραμματισμένους και προσαρμοσμένους στις σχετικές οδηγίες του ΠΟΥ, και

Γ. Τριτογενής: Περιλαμβάνει θεραπευτικές παρεμβάσεις σε γνωστούς πάσχοντες , με σκοπό τον περιορισμό της έντασης των συμπτωμάτων και της σοβαρότητας των επιπλοκών της νόσου.

Ουσιαστικότερη βέβαια όλων είναι η Πρωτογενής πρόληψη και θα πρέπει να μην παραγκωνίζεται αλλά να εφαρμόζεται συστηματικά και να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε συστήματος Υγείας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι η εφαρμογή προληπτικών εξετάσεων, προσαρμοσμένων στο προφίλ του κάθε εξεταζόμενου, αποτελεί τον κανόνα λειτουργίας του Ιατρικού Κέντρου ΕΛΠΙΣ.

Η εφαρμογή και λήψη προληπτικών μέσων για την αποφυγή της εμφάνισης ασθένειας (πρωτογενής πρόληψη) όσο και για την έγκαιρη ανίχνευση νόσου (δευτερογενής πρόληψη) αποτελεί στόχο όλων των σύγχρονων συστημάτων υγείας της Ευρώπης.

Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής Ιατρικού Κέντρου ΕΛΠΙΣ